Realizacja: Tomaszów Mazowiecki

Nazwa zadania: Przebudowa Parku Bulwary w ramach projektu pn.  „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych- MIASTO NAD RZEKĄ”

 

Inwestor: Gmina – Miasto Tomaszów Mazowiecki

 

Generalny Wykonawca: Zakład Urządzania i Konserwacji Zieleni S.C.

 

Podwykonawca kwalifikowany: Nowak-Mosty sp. z o.o.

 

Zakres mostowy zadania:

– budowa 2 mostów- kładek pieszo-rowerowych przez rzekę Wolbórkę

 

Parametry techniczne obiektów:

kratownice stalowe, wykonane z kształtowników zamkniętych o przekroju okrągłym.

 

Kładka A

 • Długość obiektu: – Lw = 30,40 m
 • Rozpiętość przęsła: – l = 30,00 m
 • Szerokość całkowita obiektu: – B = 5,12 m
 • Szerokość w świetle poręczy: – 4,0 m
 • Schemat statyczny obiektu: – Kratownica jednoprzęsłowa
 • Rodzaj konstrukcji nośnej: – Stalowa
 • Konstrukcja podpór: – Przyczółki żelbetowe ze skrzydełkami
 • Rodzaj posadowienia: – Pale wbijane 40x4cm
 • Obciążenie projektowe: – obciążenie wg normy PN-85/S-10030

Kładka B

 • Długość obiektu: – Lw = 27,80 m
 • Rozpiętość przęsła: – l = 27,50 m
 • Szerokość całkowita obiektu: – B = 5,12 m
 • Szerokość w świetle poręczy: – 4,0 m
 • Schemat statyczny obiektu: – Kratownica jednoprzęsłowa
 • Rodzaj konstrukcji nośnej: – Stalowa
 • Konstrukcja podpór: – Przyczółki żelbetowe ze skrzydełkami
 • Rodzaj posadowienia: – Pale wbijane 40×40 cm
 • Obciążenie projektowe: – obciążenie wg normy PN-85/S-10030

Kładki zlokalizowane zostały w miejscowości Tomaszów Mazowiecki

 

Przeszkoda : rzeka Wolbórka

 

Termin realizacji: 16.04.2018 r. – 28.09.2018 r.

1d-Tomaszow_Mazowiecki
2d-Tomaszow_Mazowiecki
3d-Tomaszow_Mazowiecki
4d-Tomaszow_Mazowiecki
2c-Tomaszow_Mazowiecki
1b-Tomaszow_Mazowiecki
3b-Tomaszow_Mazowiecki
4b-Tomaszow_Mazowiecki
2a-Tomaszow_Mazowiecki
1c-Tomaszow_Mazowiecki
3c-Tomaszow_Mazowiecki
2b-Tomaszow_Mazowiecki
1a-Tomaszow_Mazowiecki
1-Tomaszow_Mazowiecki