Realizacja: Tarnowskie Góry 2

Nazwa zadania: Remont przepustu drogowego w ciągu ulicy Kościelnej w Tarnowskich Górach – buduj.

 

Inwestor: Gmina Tarnowskie Góry – MZUiM T.Góry

 

Generalny Wykonawca: Nowak-Mosty Sp. z o.o.

 

Parametry techniczne nowego obiektu:

Konstrukcja:  płytowa z betonu zbrojonego.

 

Dane techniczne  obiektu:

Długość całkowita: Lc = 8,8 m

Rozpiętość teoretyczna: Lt = 4,3 m

Szerokość całkowita obiektu – 6,24 m;

Światło poziome:  3,75 m

Światło pionowe; 1,81 m

 

Zakres zadania:

  1. Wymiana istniejącej konstrukcji przęsła z belek prefabrykowanych na żelbetową konstrukcję płytową.
  2. Skucie i odtworzenie ław podłożyskowych z betonu zbrojonego
  3. Powierzchniowa naprawa podpór i skrzydeł wraz z iniekcją rys i spękań
  4. Wykonanie koszulki żelbetowej na kamiennej części podpór
  5. Wymiana balustrad na barieroporęcze.
  6. Wykonanie nawierzchni asfaltowej.           

Obiekt inżynierski zlokalizowany jest w ciągu ul. Kościelnej w Tarnowskich Górach , nad rzeką Stołą.

 

Termin realizacji: 120 dni od przekazania placu budowy

 

1b-Tarnowskie-Gory2
1a-Tarnowskie-Gory2
2a-Tarnowskie-Gory2
2-Tarnowskie-Gory2
1-Tarnowskie-Gory2