Realizacja: Szczyglice

Nazwa zadania: Budowa mostu na rzece Rudawa w miejscowości Szczyglice

 

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego

 

Generalny Wykonawca: : Nowak-Mosty sp. z o.o.

 

Zakres całości zadania:

– budowa nowego mostu o konstrukcji ramowej , zespolonej z dźwigarami stalowymi

przebudowy gazociągu średniego ciśnienia PE długości 63,00 m

– przebudowa dojazdów do obiektu na odcinku 0,32 km

 

Parametry techniczne obiektu:

Ustrój nośny ramowy , zespolony z dźwigarami stalowymi , pomost – płyta żelbetowa

  • Długość całkowita obiektu : 45,00 m
  • Szerokość całkowita obiektu: 11,00 m
  • Rozpiętość teoretyczna: 30,00 m
  • Szerokość jezdni na obiekcie: 7,60 m
  • Szerokość drogi na dojazdach: 2 x 3,00 m
  • Światło poziome – 26,42 m
  • Kąt skosu: 61,7 stopni

Most zlokalizowany został w miejscowości Szczyglice nad rzeką Rudawą

Klasa obciążenia „A” wg PN-85/S-10030

 

Przeszkoda : rzeka Rudawa

 

Termin realizacji: 21.06.2018 r. – 14.12.2018 r.

1e-Szczyglice
2e-Szczyglice
3f-Szczyglice
4f-Szczyglice
3e-Szczyglice
5e-Szczyglice
7e-Szczyglice
9e-Szczyglice
2d-Szczyglice
3c-Szczyglice
1b-Szczyglice
1a-Szczyglice
2-Szczyglice
5f-Szczyglice
4e-Szczyglice
6e-Szczyglice
8e-Szczyglice
1d-Szczyglice
1c-Szczyglice
2c-Szczyglice
4c-Szczyglice
2b-Szczyglice
1-Szczyglice