Realizacja: Sosnowiec

Nazwa zadania: Modernizacja infrastruktury autobusowo – tramwajowej na terenie Sosnowca – budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych” – „Budowa buspas-ów w ciągu ul. 3 Maja w Sosnowcu pomiędzy małymi węzłami komunikacyjnymi – część II mostowa.

 

Inwestor: Gmina Sosnowiec

 

Generalny Wykonawca: Nowak-Mosty Sp. z o.o.

 

Parametry techniczne obiektu:

 

Konstrukcja: belki typu Płońsk zespolone z żelbetową płytą

Długość całkowita: Lc = 68,30 m

Rozpiętość teoretyczna: Lt = 10,55+21,0+21,55+10,55

Szerokość całkowita: B = 27,30 m

Przeszkoda: ul. 3 maja w Sosnowcu

Klasa drogi na obiekcie: L

 

Zakres mostowy zadania:          

 1. Wykonanie napraw otuliny betonu wsporników, oczepów, słupów podpór pośrednich.
 2. Rozebranie powyżej płyty zespalającej belki wszystkich elementów wyposażenia.
 3. Reprofilacja płyty zespalającej belki zaprawami PCC oraz betonem C30/37.
 4. Ułożenie nowej izolacji.
 5. Ułożenie nowej nawierzchni jezdni.
 6. Wykonanie kap chodnikowych wraz z krawężnikami kamiennymi i deskami gzymsowymi.
 7. Ułożenie nowej nawierzchni chodników.
 8. Wykonanie barier energochłonnych.
 9. Wykonanie balustrad.
 10. Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne osłon przeciwporażeniowych.
 11. Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne łożysk stycznych

 

Branże towarzyszące robotom mostowym:

 1. Organizacja ruchu.

 

Termin realizacji: 09.03.2017 r. – w trakcie realizacji

1c-Sosnowiec
2c-Sosnowiec
1b-Sosnowiec
1a-Sosnowiec
3a-Sosnowiec
2-Sosnowiec
4-Sosnowiec
6-Sosnowiec
8-Sosnowiec
2a-Sosnowiec
1-Sosnowiec
3-Sosnowiec
5-Sosnowiec
7-Sosnowiec