Realizacja: Skrzyszów

Nazwa zadania: Remont mostu w ciągu drogi gminnej „Do Kruku” 200594Kw  km 0+024 w miejscowości Skrzyszów – buduj.

 

Inwestor: Gmina Skrzyszów

 

Generalny Wykonawca: Nowak-Mosty Sp. z o.o.

 

Parametry techniczne  obiektu:

Konstrukcja: Ustrój nośny o schemacie statycznym belki wolnopodpartej z belek żelbetowych  prefabrykowanych zespolonych z płytą żelbetową

 • długość całkowita lc = 14,90m
 • rozpiętość teoretyczna przęsła lt = 11,05 m;
 • szerokość całkowita = 6,00m;
 • przeszkoda – rzeka Wątok

 

Zakres zadania:

 • zabezpieczenie urządzeń obcych na czas remontu
 • wymiana nawierzchni asfaltowej na mości i dojazdach
 • rozbiórka istniejącej i wykonanie nowej płyty nadbetonu,
 • wykonanie nowej ścianki zaplecznej i skrzydeł
 • wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej,
 • wykonanie nowych kapa chodnikowych i płyt przejściowych
 • reprofilacjia powierzchni betonowych zaprawami PCC
 • zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich powierzchni betonowych
 • wykonanie nawierzchni żywicznej na kapach chodnikowych
 • montaż nowych balustrad mostowych

Obiekt inżynierski zlokalizowany w Skrzyszowie w ciągu drogi gminnej „Do Kruku”

 

Termin realizacji: 05.10.2017 – 15.12.2017.

1a-Skrzyszow
2a-Skrzyszow
3a-Skrzyszow
4a-Skrzyszow
2-Skrzyszow
1-Skrzyszow
3-Skrzyszow