Realizacja: Skawina

Nazwa zadania: Przebudowa mostu nad kanałem Łączańskim w Zelczynie,
w km 0+400 drogi powiatowej nr 2178K Ochodza – Skawina.

 

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego

 

Generalny Wykonawca: Viapon Sp. z o.o.

 

Podwykonawca Kwalifikowany: Nowak-Mosty Sp. z o.o.

 

Parametry techniczne obiektu:

Konstrukcja: jednoprzęsłowy, belkowy

Długość całkowita: Lc = 68,00 m

Rozpiętość teoretyczna: Lt = 64,00 m

Szerokość całkowita: B = 9,46 m

Przeszkoda: Kanał Łączański

Klasa obciążeń: B wg. PN-85/S-10030

 

Zakres mostowy zadania:                          

  1. Rozbiórka nawierzchni i wsporników.
  2. Wzmocnienie konstrukcji pomostu i płyt przejściowych.
  3. Wykonanie izolacji.
  4. Montaż desek gzymsowych.
  5. Wykonanie odwodnienia obiektu.
  6. Wzmocnienie skarp wraz z zabudową schodów skarpowych.

 

Branże towarzyszące robotom mostowym:

  1. Wykonanie kładki tymczasowej.
  2. Zabezpieczenie sieci teletechnicznej.

 

Termin realizacji: 24.08.2015r. – 23.11.2015r.

1g
1f
1e
1c
1b
1d
1a