Realizacja: Rudy

Nazwa zadania: Budowa mostu nad rzeką Ruda w ciągu DW 919 w m. Rudy.

 

Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

 

Generalny Wykonawca: Nowak – Mosty Sp. z o.o.

 

„Rozbiórka i budowa mostu nad rzeką Ruda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w km 23+177 w miejscowości Rudy wraz mostem objazdowym”

 

Parametry techniczne obiektu:

Konstrukcja: jednoprzęsłowa, wolnopodparta, żelbetowa sprężona podłużnie i poprzecznie,  wzmocniona dźwigarem łukowym ( stalowym).

Posadowienie pośrednie – pale wielkośrednicowe fi 1200mm.

Długość całkowita:         Lc = 38,48 m

Rozpiętość teoretyczna: Lt = 30,0 m

Szerokość całkowita: B = 14,0 m ( przęśle) B =14,52m ( nad podporami)

Przeszkoda: rzeka Ruda

Klasa obciążenia: A wg. PN-85/S-10030 + Stanag

 

Zakres zadania:                              

  1. Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu.
  2. Przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznej.
  3. Budowa i rozbiórka mostu objazdowego.
  4. Rozbiórka istniejącego mostu.
  5. Budowa nowego obiektu wraz z niezbędnym wyposażeniem.
  6. Przebudowa odcinka drogi – 165,0 m.
  7. Regulacja koryta cieku wraz z umocnieniem.

Obiekt inżynierski zlokalizowany jest w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919, klasa drogi G.

 

Termin realizacji:  03.12.2018r.. – 29.11.2019r.

1g-Rudy
1f-Rudy
2f-Rudy
3f-Rudy
1e-Rudy
3e-Rudy
1d-Rudy
2c-Rudy
1b-Rudy
1a-Rudy
2e-Rudy
1c-Rudy
2b-Rudy
2a-Rudy
2-Rudy
1-Rudy