Realizacja: Ruda Kochłowice

Nazwa zadania: Remont wiaduktu kolejowego stalowego w km 7,345 linii nr 141 w Rudzie Kochłowicach nad ul. Tunkla – projektuj i buduj.

 

Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach.

 

Generalny Wykonawca: PNUiK Kraków Sp. z o.o.

 

Podwykonawca kwalifikowany: Nowak-Mosty Sp. z o.o.

 

Parametry techniczne obiektów:

Długość całkowita: Lc = 14,60 m

Rozpiętość teoretyczna: Lt = 13,82 ( x 2 przesła)

Szerokość w świetle pod przęsłem: B = 12,0 m

Kategoria linii: pierwszorzędna, zelektryfikowana, dwutorowa

Konstrukcja: blachownica nitowana, blachy nieckowe z jazdą góra na podsypce  tłuczniowej

 

Zakres mostowy zadania:              

 1. Wykonanie projektu remontu wiaduktu – wraz z przeliczeniem jego nośności wg normy PN-EN 15528.
 2. Zabezpieczenie antykorozyjne całej konstrukcji stalowej przęsła blachownicowego z wymianą sączków.
 3. Odwadniających blach nieckowych oraz wymiana na nowe blach bortnicowych z obu stron wiaduktu.
 4. Rektyfikacja , zabezpieczenie antykorozyjne i konserwacja łożysk.
 5. Wymiana na nowe balustrad stalowych wraz z ich zabezpieczeniem antykorozyjnym.
 6. Wymiana izolacji poziomej blach nieckowych.
 7. Wymiana izolacji za ściankami żwirowymi.
 8. Wykonanie stref przejściowych wraz z ich odwodnieniem.
 9. Iniekcja przyczółków i skrzydeł.
 10. Naprawa powierzchniowa z reprofilacją ubytków przyczółków, ław podłożyskowych , ciosów podłożyskowych i skrzydeł.
 11. Wymiana na nowe rur spustowych i

 

Termin realizacji: 13.03.2017r.  – w trakcie realizacji

1b-Ruda-Kochlowice
2b-Ruda-Kochlowice
3b-Ruda-Kochlowice
4b-Ruda-Kochlowice
6b-Ruda-Kochlowice
2a-Ruda-Kochlowice
1-Ruda-Kochlowice
3-Ruda-Kochlowice
5b-Ruda-Kochlowice
1a-Ruda-Kochlowice
3a-Ruda-Kochlowice
2-Ruda-Kochlowice
4-Ruda-Kochlowice