• Pn - Pt 7:00 - 15:00
 • +48 728 950 457 , +48 503 963 730
 • Realizacja: Racławice Śląskie

  Nazwa zadania:  Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 wraz z budową mostu od km 5+954 do km 6+950 w m. Racławice Śląskie.

   

  Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

   

  Generalny Wykonawca: Drog-bud Sp. z o.o.

   

  Podwykonawca kwalifikowany: Nowak-Mosty Sp. z o.o.

   

  Zakres mostowy zadania :

  Budowa obiektu mostowego o parametrach technicznych:

  • Konstrukcja: jednoprzęsłowa, wolnopodparta, wykonana z belek prefabrykowanych strunobetonowych typu T24 zespolonych monolityczną płytą żelbetową oraz monolitycznymi poprzecznicami podporowymi
  • długość całkowita: lc = 47,48 m
  • rozpiętość teoretyczna przęsła: lt = 23,4 m;
  • szerokość całkowita: 13,8 m;
  • kąt skosu 77º
  • przeszkoda – rzeka Osobłoga

   

  Zakres zadania:

  – Zabicie ścianek szczelnych i wykonanie wykopów pod fundamenty;

  –  Wykonanie fundamentów oraz korpusu przyczółków wraz ze ścianką zapleczną, wspornikiem

  pod płyty przejściowe oraz skrzydłami;

  –  Wykonanie ciosów podłożyskowych oraz montaż łożysk;

  –  Montaż belek prefabrykowanych oraz zmonolityzowanie ich betonem;

  –  Wykonanie monolitycznych płyt przejściowych;

  –  Wykonanie izolacji na ustroju nośnym oraz płytach przejściowych, dodatkowe zabezpieczenie

  płyt betonem ochronnym gr. 10cm;

  –  Wykonanie kap chodnikowych z nawierzchnią, ułożenie krawężników;

  –  Wykonanie dylatacji na obiekcie;

  –  Montaż, barier ochronnych;

  –  Montaż schodów skarpowych oraz umocnienie stożków;

  –  Rozbiórka mostu istniejącego;

  –  Wykonanie prac wykończeniowych oraz umocnienie skarp i dna rzeki.

   

  Obiekty inżynierskie zlokalizowane został w Racławicach Śląskich w ciągu DW 417 w km 6+697, klasa obciążenia „A” wg PN-85/S-10030 oraz pojazd specjalny wg klasy wojskowej MLC 40

   

  Termin realizacji: 15.11.2017 r. – 10.09.2018 r.

  1c-Raclawice-Slaskie
  2c-Raclawice-Slaskie
  3c-Raclawice-Slaskie
  1b-Raclawice-Slaskie
  3b-Raclawice-Slaskie
  1a-Raclawice-Slaskie
  3a-Raclawice-Slaskie
  2-Raclawice-Slaskie
  5-Raclawice-Slaskie
  2b-Raclawice-Slaskie
  4b-Raclawice-Slaskie
  2a-Raclawice-Slaskie
  1-Raclawice-Slaskie
  3-Raclawice-Slaskie
  4-Raclawice-Slaskie