Realizacja: Ptaszkowa

Nazwa zadania: Przebudowa wiaduktu kolejowego w Ptaszkowej – buduj.

 

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.- CRI Region Południowy.

 

Generalny Wykonawca: Nowak – Mosty Sp. z o.o.

 

„Wykonanie robót budowlanych dla przebudowy wiaduktu kolejowego w km 72,612 realizowanego w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 96 na odcinku Tarnów-Muszyna”.

 

Parametry techniczne obiektu – wiadukt :

Konstrukcja: rama żelbetowa, zamknięta dołem, posadowiona bezpośrednio

Długość całkowita:         Lc = 13,60 m

Rozpiętość teoretyczna: Lt = 12,80 m

Szerokość całkowita: B = 20,40 m

Wysokość w świetle: 4,74 m

Szerokość całkowita wraz ze skrzydłami : B = 39,14 m

Przeszkoda: droga powiatowa nr 1574K w Ptaszkowej.

Klasa obciążenia: K+2

Zakres zadania:                              

  1. Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu kołowego.
  2. Przebudowa i zabezpieczenie urządzeń obcych.
  3. Rozbiórka i ponowna odbudowa torów 1 i 2 ( tory usytuowane w łuku poziomym i pionowym),.
  4. Rozbiórka istniejącego wiaduktu sklepionego- kamiennego.
  5. Rozbiórka istniejącego przepustu sklepionego – kamiennego.
  6. Przebudowa kanalizacji sanitarnej.
  7. Budowa nowego wiaduktu i przepustu wraz z niezbędnym wyposażeniem.
  8. Przebudowa odcinka drogi powiatowej ( klasy Z) na długość: 58,37 m
  9. Regulacja sieci trakcyjnej.

Obiekty inżynierskie zlokalizowane są w ciągu linii kolejowej nr 096  Tarnów – Leluchów w km 72,612  linii państwowej , dwutorowej, pierwszorzędnej, zelektryfikowanej ( tory-szyny S49)

 

Termin realizacji:  18.12.2018r. – 02.11.2019r.

1e-Ptaszkowa
2e-Ptaszkowa
3e-Ptaszkowa
4e-Ptaszkowa
6b-Ptaszkowa
1d-Ptaszkowa
3d-Ptaszkowa
1c-Ptaszkowa
3c-Ptaszkowa
5c-Ptaszkowa
7c-Ptaszkowa
9c-Ptaszkowa
1b-Ptaszkowa
3b-Ptaszkowa
1a-Ptaszkowa
3a-Ptaszkowa
4a-Ptaszkowa
5e-Ptaszkowa
7e-Ptaszkowa
2d-Ptaszkowa
2c-Ptaszkowa
4c-Ptaszkowa
6c-Ptaszkowa
8c-Ptaszkowa
10c-Ptaszkowa
2b-Ptaszkowa
2a-Ptaszkowa
1-Ptaszkowa
3-Ptaszkowa
2-Ptaszkowa