Realizacja: Podłęże

Nazwa zadania:  Budowa zachodniej obwodnicy Podłęża – projektuj i buduj

 

Zamawiający:  Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach.

 

Generalny Wykonawca: Konsorcjum: Eurovia Polska S.A./ Nowak-Mosty Sp. z o.o.

 

Zakres zadania:

Budowa obwodnicy Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej 964 wraz z połączeniem Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych – etap I ( obwodnica Podłęża) –  projektuj i buduj.

  1. Opracowanie dokumentacji projektowej w oparciu o PFU wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID), uzyskanie decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach skumulowanych z planowanym węzłem na autostradzie A4 w km 435+276 oraz wszelkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego.
  2. Wykonanie robót budowlanych wraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentacje projektową wykonaną przez Wykonawcę

 

Charakterystyczne parametry projektowanego układu drogowego:

– klasa drogi G, jednojezdniowa, dwa pasy ruchu

– projektowana prędkość projektowa Vp = 60 km/h.

– kategoria ruchu – KR5

– długość odcinka drogi – 2,103 km

 

Zakres mostowy zadania:

– budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową ( L=146,0 m).

– budowa mostu przez rzekę Podłężankę

– budowa mostu przez rzekę Zakrzówek.

 

Termin realizacji:  15.01.2019r.  – 30.06.2021r.

1-Podleze