Realizacja: Opole

Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacja na jej podstawie robót budowlanych polegających na remoncie mostu w km 3,220 na linii kolejowej nr 287 relacji Opole Zachodnie – Nysa.

 

Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakład Linii Kolejowych w Opolu

 

Generalny Wykonawca: Nowak-Mosty Sp. z o.o.

 

Parametry techniczne obiektu:

Konstrukcja: belkowy stalowy

Długość całkowita: Lc = 12,10 m

Rozpiętość teoretyczna: Lt = 1,70 m

Szerokość całkowita: B = 5,20 m

Przeszkoda: rzeka Prószków

 

Zakres mostowy zadania:          

  1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
  2. Remont mostu.
  3. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji.
  4. Wykonanie stref najazdowych oraz wykonanie drenażu.
  5. Próbne obciążenie obiektu.

 

Branże towarzyszące robotom mostowym:

  1. Remont nawierzchni kolejowej na obiekcie i dojazdach.

 

Termin realizacji: 03.09. – 13.11.2015r.

Opole-9
Opole-8
Opole-7
Opole-6
Opole-4
Opole-2
Opole-5
Opole-3
Opole-1