Realizacja: Olkusz

Nazwa zadania:  Przebudowa kładki dla pieszych nad torami PKP PLK  i PKP LHS w m. Olkusz  – buduj.

 

Zamawiający:  Gmina Olkusz

 

Generalny Wykonawca: Nowak-Mosty Sp. z o.o.

 

Parametry techniczne obiektu:

 Konstrukcja nośna: dźwigary stalowe, pomost płyta żelbetowa

Długość całkowita  Lc                   – 155,0 ( ze schodami i pochylnią)

Długość przęseł                             – 25,10+25,0+25,05+25,10+7,5+24,8 m

Szerokość użytkowa                     – 4,25 m

 

Przeszkoda: tory kolejowe PKP PLK, PKP LHS, rzeka Baba, droga gruntowa

 

Obiekt zlokalizowany jest pomiędzy ul. Na skarpie oraz ul. M.C. Skłodowskiej w Olkuszu.

 

Zakres zadania:

– organizacja ruchu kolejowego

– rozbiórka nawierzchni

– rozbiórka schodów na peron LHS

– wzmocnienie fundamentów podpór

– wykonanie płyty pomostowej,  zespolonej

– antykorozja konstrukcji stalowej

– wymiana łożysk

– montaż dylatacji modułowych

– wymiana balustrad

– montaż osłon przeciwporażeniowych

– przebudowa oświetlenia kładki

– wykonanie nowej nawierzchni na przęsłach, schodach i pochylniach

 

Termin realizacji: 27.10.2017 r.  – 27.12.2018 r.  

 

1-Olkusz
2-Olkusz
3-Olkusz
4-Olkusz
5-Olkusz