Realizacja: Nędza

Nazwa zadania: Budowa nowego wiaduktu nad zelektryfikowanymi torami PKP w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w miejscowości Nędza.

 

Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

 

Generalny Wykonawca: Nowak – Mosty Sp. z o.o.

 

Parametry techniczne obiektu:

Konstrukcja: swobodnie podparta, belkowo-płytowa – zespolona, belki typu „Kujan” , płyta żelbetowa

Posadowienie bezpośrednie – wymiana gruntu.

Długość całkowita: Lc = 27,14 m

Rozpiętość teoretyczna: Lt = 11,50 m

Szerokość całkowita: B = 12,88  m

Przeszkoda: dwutorowa, zelektryfikowana linia kolejowe nr 140 Katowice Ligota – Nędza.

Klasa obciążenia: A wg. PN-85/S-10030

 

Zakres zadania:                              

  1. Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruch wraz z komunikacją zastępczą.
  2. Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury kablowej.
  3. Rozbiórka istniejącego wiaduktu.
  4. Remont przepustu sąsiadującego z wiaduktem.
  5. Budowa nowego obiektu wraz z niezbędnym wyposażeniem.
  6. Budowa ścian oporowych z gabionów.
  7. Wykonanie dowiązań do istniejącej niwelety drogi wojewódzkiej oraz ul. Pocztowej wraz zabudową urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Obiekt inżynierski zlokalizowany jest w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421, klasa drogi G.

 

Termin realizacji:  05.06.2017r. – 28.06.2018r.

1h-Nedza
2h-Nedza
1g-Nedza
1f-Nedza
2f-Nedza
2e-Nedza
4e-Nedza
1d-Nedza
2d-Nedza
4d-Nedza
2c-Nedza
2b-Nedza
4b-Nedza
Nedza-1
3f-Nedza
1e-Nedza
3e-Nedza
5e-Nedza
3d-Nedza
1c-Nedza
1b-Nedza
3b-Nedza
Nedza-1a
Nedza-2