Realizacja: Nadleśnictwo Lubaczów

Nazwa zadania:  Przebudowa przepustów na mostki – projektuj i buduj.

Zamawiający:  Nadleśnictwo Lubaczów

Generalny Wykonawca: Nowak-Mosty Sp. z o.o.

Parametry techniczne obiektów:

 

Obiekt  nr 1 – Leśnictwo Dziewięcierz, oddział 180A

Długość całkowita Lc                 10,88 m

Światło poziome                         3,73 m

Światło pionowe                         1,26 m

Obiekt  nr 2 – Leśnictwo Dziewięcierz, oddział 185B

Długość całkowita Lc                 15,68 m

Światło poziome                           3,73 m

Światło pionowe                           1,26 m

Obiekt  nr 3 – Leśnictwo Polanka, oddział 81

Długość całkowita Lc                 14,48 m

Światło poziome                         2,39 m

Światło pionowe                         1,30 m

Obiekt  nr 4 – Leśnictwo Nowa Grobla , oddział 151

Długość całkowita Lc                 16,28 m

Światło poziome                          2,40 m

Światło pionowe                          1,20 m

Obiekt  nr 5 – Leśnictwo Nowa Grobla , oddział 155

Długość całkowita Lc                 13,28 m

Światło poziome                          4,78 m

Światło pionowe                          1,62 m

Przeszkoda: cieki wodne

Obiekty zlokalizowane w ciągu dróg leśnych

Parametry techniczne drogi leśnej, tłuczniowej:

 Długość całkowita:                      0,04+00,4+0,04+0,03+0,08 = 0,230 km

Kategoria drogi:                           leśna

Klasa drogi:                                       D

Kategoria ruchu:                          KR-1-2

Zakres zadania: 

– rozbiórka istniejących przepustów

– wykonanie nowej konstrukcji mostków – przęsła stalowe o konstrukcji z blach falistych

– wykonanie umocnienia ścian czołowych w formie narzutu kamiennego

– odtworzenia koryta potoków z ewentualnym jego umocnieniem

– wykonanie dojazdów o nawierzchni tłuczniowej

– wykonanie poręczy na obiekcie i dojazdach

Termin realizacji: 09.08.2018r.  – 06.05.2019r.                         

1c-Nadlesnictwo-Lubaczow
2c-Nadlesnictwo-Lubaczow
3c-Nadlesnictwo-Lubaczow
4c-Nadlesnictwo-Lubaczow
6c-Nadlesnictwo-Lubaczow
8c-Nadlesnictwo-Lubaczow
1b-Nadlesnictwo-Lubaczow
3b-Nadlesnictwo-Lubaczow
4b-Nadlesnictwo-Lubaczow
6b-Nadlesnictwo-Lubaczow
8b-Nadlesnictwo-Lubaczow
2aa-Nadlesnictwo-Lubaczow
4aa-Nadlesnictwo-Lubaczow
1a-Nadlesnictwo-Lubaczow
3a-Nadlesnictwo-Lubaczow
5c-Nadlesnictwo-Lubaczow
7c-Nadlesnictwo-Lubaczow
2b-Nadlesnictwo-Lubaczow
5b-Nadlesnictwo-Lubaczow
7b-Nadlesnictwo-Lubaczow
1aa-Nadlesnictwo-Lubaczow
3aa-Nadlesnictwo-Lubaczow
5aa-Nadlesnictwo-Lubaczow
2a-Nadlesnictwo-Lubaczow
5a-Nadlesnictwo-Lubaczow
4a-Nadlesnictwo-Lubaczow