Realizacja: Myszków

Nazwa zadania: Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego mostu oraz kładki pieszo – rowerowej w ciągu ul. Gruchla w Myszkowie nad rzeką Potok Parkoszowicki – buduj.

 

Inwestor: Gmina Myszków

 

Generalny Wykonawca: Nowak-Mosty Sp. z o.o.

 

Parametry techniczne  obiektu:

 

MOST

Konstrukcja: żelbetowa  płyta  monolityczna  zespolona  z  prefabrykowanymi belkami typu „ DS9”

  • długość całkowita lc = 9,20 m
  • rozpiętość teoretyczna przęsła lt = 8,30 m;
  • szerokość całkowita = 9,30m;
  • kąt skosu 90º
  • przeszkoda – potok Parkoszowicki

 

KŁADKA PIESZO- ROWEREROWA

Konstrukcja: trzy dźwigary stalowe z dwuteowników walcowanych HEB 300, zespolone z żelbetową płytą pomostową

  • długość całkowita lc = 8,90m
  • rozpiętość teoretyczna przęsła lt = 8,00 m;
  • szerokość całkowita =3,44 m;
  • kąt skosu 90º
  • przeszkoda – potok Parkoszowicki

 

Zakres zadania:

– zabezpieczenie urządzeń obcych

– rozbiórka istniejącego mostu

– wykonanie nowych podpór posadowionych bezpośrednio

– montaż żelbetowych belek nośnych typu „DS”,

– montaż dźwigarów stalowych

– wykonanie żelbetowej płyty pomostowej mostu i kładki,

– wykonanie płyt przejściowych ,

– wykonanie kap chodnikowych

– wykonanie nawierzchni cienkowarstwowej na kładce

– umocnienia koryta cieku oraz umocnienie skarp i stożków przy przyczółkach,

– montaż barier na moście i dojazdach oraz balustrad

– wykonanie warstw nawierzchni jezdni na obiekcie i dojazdach,

 

Obiekty inżynierskie zlokalizowane zostały w Myszkowie w ciągu ulicy Gruchla,

klasa obciążenia „A” wg PN-85/S-10030

 

Termin realizacji: 12.10.2017r. –  15.04.2018r.

1b-Myszkow
2b-Myszkow
3b-Myszkow
4b-Myszkow
2a-Myszkow
4a-Myszkow
2-Myszkow
1a-Myszkow
3a-Myszkow
1-Myszkow
3-Myszkow