Realizacja: Myszków – Nierada

Nazwa zadania:  Przebudowa wiaduktu drogowego na torami linii kolejowych nr 1 i 4 ( CMK ) w m. Myszków – buduj.

 

Zamawiający:  Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie

 

Generalny Wykonawca: Nowak-Mosty Sp. z o.o.

 

Parametry techniczne obiektu:

Konstrukcja nośna 3 przęsłowa, zespolona beton-beton ( belki T), posadowienie pośrednie

Długość całkowita  Lc                   – 72,0m

Rozpiętość  Lt                                – 17,9 + 24,75 + 17,9

Szerokość wiaduktu b                   -10,95 m

Klasa obciążeń – A wg PN-85/S-10030

 

Przeszkoda: linie kolejowe: nr 001 Warszawa – Katowice, nr 004 Centralna Magistrala Kolejowa

 

Obiekt zlokalizowany jest w ciągu drogi powiatowej nr 1715 S w km 0+887 w m. Myszków

 

Parametry techniczne drogi nr 17115S :

Długość całkowita:                      0,622 km

Kategoria drogi:                           powiatowa

Klasa drogi:                                       Z

Kategoria ruchu:                              KR2

Prędkość projektowa:                Vp= 40km/h

 

Zakres zadania:

– organizacja ruchu samochodowego – objazd

– organizacja ruchu kolejowego – zamknięcia, ograniczenia prędkości ruchu pociągów

– rozbiórka istniejącego wiaduktu – wyposażenie, ustrój nośny, podpory ( z pozostawieniem

fundamentów  podpór pośrednich)

– budowa nowego wiaduktu – monolityczne żelbetowe przyczółki i filary posadowione pośrednio,

nowa konstrukcja nośna zespolona beton-beton ( z wykorzystaniem belek prefabrykowanych typu T)

– przebudowa odcinka drogi od km 0+537,0 do km 1+159,07

 

 Termin realizacji: 17.09.2018r.- 30.11.2019r.

FILMY Z REALIZACJI


Etap 2: Realizacja zadania

ZDJĘCIA Z REALIZACJI


1f-Myszkow
3f-Myszkow
1e-Myszkow
3e-Myszkow
1d-Myszkow
3d-Myszkow
1c-Myszkow
3c-Myszkow
5c-Myszkow
1b-Myszkow-Nierada
2b-Myszkow-Nierada
2a-Myszkow-Nierada
4a-Myszkow-Nierada
2-Myszkow-Nierada
2f-Myszkow
4f-Myszkow
2e-Myszkow
2d-Myszkow
4d-Myszkow
2c-Myszkow
4c-Myszkow
6c-Myszkow
1a-Myszkow-Nierada
3a-Myszkow-Nierada
1-Myszkow-Nierada
3-Myszkow-Nierada
4-Myszkow-Nierada