Realizacja: Myślina

Nazwa zadania:  Budowa obwodnicy m. Myślina w ciągu drogi krajowej nr 46.

 

Zamawiający:  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu

 

Generalny Wykonawca: Konsorcjum: Bitum Sp. z o.o., Nowak-Mosty Sp. z o.o., Drog-Bud Sp. z o.o.

 

Zakres zadania:

– budowa odcinka drogi krajowa nr 46 (nowy przebieg) o długości 3,15 km o nawierzchni bitumicznej, dróg dojazdowych wraz z chodnikami drogowymi i zatokami autobusowymi

– budowa wiaduktów drogowych, przejazdów gospodarczych, przepustów drogowych

– przebudowa istniejących sieci : wodociągowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, urządzeń branżowych PKP,

– budowa oświetlenia drogowego, budowa ekranów akustycznych, urządzeń ochrony środowiska

– wycinka i nasadzenie drzew i krzewów, rozbiórka istniejących budynków,

– budowa kanalizacji deszczowej, budowa urządzeń melioracyjnych,

– wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i oznakowania dróg

 

Zakres mostowy zadania:

– budowa wiaduktu drogowego WD1

– budowa wiaduktów-przejazdów PD2 i PD3

– budowa przepustów drogowych  PDR 1 : 10  – 10 szt.

 

Parametry techniczne obiektów:

WD1-  konstrukcja – 2 przęsłowa, ciągła, belkowo-płytowa (belki prefabrykowane typu „T” zespolone z płytą pomostu)

Długość całkowita Lc                       – 60,4 m

Rozpiętość  Lo                                  – 2×21,0 m

Szerokość wiaduktu b                     -13,34 m

Klasa obciążeń – A wg PN-85/S-10030

Przeszkoda – linia kolejowa nr 175

 

PD2- konstrukcja – jednonawowa rama żelbetowa,  otwarta

Długość całkowita Lc                     – 28,81 m

Rozpiętość w świetle ścian Lo      -16,0 m

Szerokość wiaduktu  b                  – 14,28 m

Klasa obciążeń – A wg PN-85/S-10030

Przeszkoda – droga dojazdowa nr 2

 

PD3- konstrukcja – jednonawowa rama żelbetowa,  otwarta

Długość całkowita Lc                    – 28,82 m

Rozpiętość w świetle ścian Lo     -16,0 m

Szerokość wiaduktu b                   -13,28 m

Klasa obciążeń – A wg PN-85/S-10030

Przeszkoda– droga dojazdowa nr 5

 

PDR1:10- przepusty z  prefabrykowanych rur żelbetowych o ø 0,61,5 m

Łączna długość przepustów           – 155,24 m

Klasa obciążenia  A i B wg. PN-85/S-10030

Przeszkoda-DK46 i drogi dojazdowe

 

Termin realizacji: 22.06.18  – 05.09.2020                          .

FILMY Z REALIZACJI


Etap 2: Budowa obwodnicy m. Myślina w ciągu drogi krajowej nr 46

ZDJĘCIA Z REALIZACJI


1e-Myslina
3e-Myslina
5e-Myslina
1d-Myslina
2c-Myslina
4c-Myslina
5c-Myslina
2b-Myslina
4b-Myslina
5b-Myslina
7b-Myslina
1a-Myslina
2e-Myslina
4e-Myslina
6e-Myslina
1c-Myslina
3c-Myslina
1b-Myslina
3b-Myslina
6b-Myslina
8b-Myslina
3a-Myslina
2a-Myslina