Realizacja: Lubień

Nazwa zadania: Budowa drogi ekspresowej S-7 Kraków – Rabka Zdrój na odcinku Lubień – Naprawa od km ok. 713+580 do km ok. 721+170.

 

Inwestor: GDDKiA Kraków

 

Generalny Wykonawca: IDS-BUD S.A.

 

Podwykonawca Kwalifikowany: Nowak-Mosty Sp. z o.o.

 

Parametry techniczne obiektu:

Konstrukcja: 2 x ustrój belkowy o przekroju skrzynkowym z betonu sprężonego

Długość całkowita: Lc = 262,26 m i Lc = 259,68 m

Rozpiętość teoretyczna: 2 x Lt = 55,00 + 65,00 + 65,00 + 55,00 m

Szerokość całkowita: B = 14,40 m i B=14,30 m

Przeszkoda: DK-7, drogi zbiorcze oraz cieki bez nazwy

Klasa drogi na obiekcie: GP

 

Zakres mostowy zadania:                          

  1. Budowa podpór obiektu.
  2. Wykonanie ustroju nośnego konstrukcji skrzynkowej.
  3. Sprężenie ustroju nośnego.
  4. Montaż wyposażenia pomostu wraz z odwodnieniem.
  5. Wykonanie oświetlenia wewnątrz skrzynki ustroju nośnego.
  6. Próbne obciążenie obiektu.
  7. Budowa muru oporowego.

 

Termin realizacji: 16.12.2016r. – w trakcie realizacji.

FILMY Z REALIZACJI


Etap 2: Obiekt nr 4 w ramach budowy drogi ekspresowej S-7 Kraków – Rabka Zdrój

ZDJĘCIA Z REALIZACJI


1m-Lubien
3n-Lubien
5n-Lubien
7n-Lubien
2m-Lubien
3m-Lubien
5m-Lubien
2k-Lubien
3k-Lubien
5k-Lubien
7l-Lubien
2j-Lubien
2g-Lubien
3g-Lubien
5g-Lubien
2f-Lubien
4f-Lubien
2e-Lubien
4e-Lubien
1d-Lubien
2c-Lubien
1b-Lubien
1a-Lubien
2a-Lubien
4a-Lubien
6a-Lubien
Lubien-4
2n-Lubien
4n-Lubien
6n-Lubien
4m-Lubien
1k-Lubien
4k-Lubien
6l-Lubien
1i-Lubien
1g-Lubien
2h-Lubien
4g-Lubien
1f-Lubien
3f-Lubien
1e-Lubien
3e-Lubien
5e-Lubien
2d-Lubien
1c-Lubien
3c-Lubien
2b-Lubien
3a-Lubien
5a-Lubien
Lubien-5
Lubien-3
Lubien-2
Lubien-1