Realizacja: linia kolejowa nr 097

Nazwa zadania: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 97 Skawina — Sucha Beskidzka

 

Inwestor: PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy

 

Wykonawca Generalny: PNUiK Kraków Sp. z o.o.

 

Podwykonawca Kwalifikowany: Nowak-Mosty Sp. z o.o.

 

 Zakres mostowy zadania

1. Wykonanie rewitalizacji 98 sztuk obiektów inżynieryjnych, w tym: 

– przepusty – 90 szt.

– wiadukty   – 2 szt.

– mosty        – 5 szt.

– kładki        – 1 szt.

Rewitalizacja w/w obiektów obejmuje:

– naprawę podpór wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym,

– nadbudowę parapetów i  skrzydeł,

– naprawę izolacji i odwodnienia,

– antykorozję  konstrukcji stalowych,

– dostosowanie poręczy do obowiązujących przepisów,

– reprofilację i umocnienie stożków nasypowych.

 

Obiekty inżynierskie zlokalizowane są w ciągu linii kolejowej nr 97  Skawina – Sucha Beskidzka ,  linii państwowej , jednotorowej, zelektryfikowanej.

 

Termin realizacji: 02.10.17 r. – 30.08.19 r.

1a-linia_kolejowa_nr_097
2b-linia_kolejowa_nr_097
3b-linia_kolejowa_nr_097
2a-linia_kolejowa_nr_097
3a-linia_kolejowa_nr_097
5a-linia_kolejowa_nr_097
7a-linia_kolejowa_nr_097
9a-linia_kolejowa_nr_097
11a-linia_kolejowa_nr_097
13a-linia_kolejowa_nr_097
15a-linia_kolejowa_nr_097
17a-linia_kolejowa_nr_097
1-linia_kolejowa_nr_097
4b-linia_kolejowa_nr_097
6a-linia_kolejowa_nr_097
4a-linia_kolejowa_nr_097
8a-linia_kolejowa_nr_097
10a-linia_kolejowa_nr_097
12a-linia_kolejowa_nr_097
14a-linia_kolejowa_nr_097
16a-linia_kolejowa_nr_097
18a-linia_kolejowa_nr_097
2-linia_kolejowa_nr_097