Realizacja: linia kolejowa nr 062 – stacja D.G. Strzemieszyce

Nazwa zadania: Przebudowa linii kolejowej nr 062 na stacjach D.G. Wschodnia i D.G. Strzemieszyce oraz szlaku D.G. Wschodnia – D.G. Strzemieszyce

 

Inwestor: PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski

 

Generalny Wykonawca: Konsorcjum: Torkol sp. z o.o., Mar-Bud sp. z o.o., Nowak-Mosty Sp. z o.o.

 

Zakres zadania : Zaprojektowanie i przebudowa linii kolejowej nr 62 na stacjach Dąbrowa Górnicza Wschodnia i Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce oraz szlaku Dąbrowa Górnicza Wschodnia – Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce ,tor nr 1 w km 65,445 – 67,067, tor nr 2 w km 65,496 – 69,714, tor nr 4 w stacji Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce w km 68,605 – 69,490   wraz z urządzeniami sterowania ruchem.

 

Zakres mostowy zadania:

1. Wiaduktu kolejowy w km 67,709 – rozbiórka i budowa nowego obiektu o konstrukcja przęsła  w schemacie  statycznym belki dwuprzęsłowej , ciągłej z 2 dźwigarów  typu VFT-WIB ,współpracujących z żelbetową  płytą denną koryta balastowego.

-długość całkowita obiektu wraz ze skrzydłami – 62,50 m

-długość  przęseł – 47,50 m

-rozpiętość teoretyczna – 21,30m + 23,45 m

-wysokość konstrukcyjna –  1,25 m

-przeszkoda  –  5 torów linii 133,  ulica Łuszczaka w Dąbrowie G. Strzemieszycach

2. Wykonanie rewitalizacji 3  sztuk obiektów inżynieryjnych, w tym:

– przepusty – 1 szt.

– wiadukty – 1 szt.

– mosty – 1 szt.

3. Wykonanie likwidacji wiaduktu – 1 szt.

 Obiekty inżynieryjne  zlokalizowane są w ciągu linii kolejowej nr 62  Tunel- Sosnowiec  , dwutorowej , zelektryfikowanej.

 

Termin realizacji: 25.06.18 r. – 30.11.19 r.

0-linia_kolejowa_nr_062
2-linia_kolejowa_nr_062