Realizacja: Lędziny

Nazwa zadania: Budowa węzła drogowego Olszyce,  w ciągu drogi krajowej S1 na skrzyżowaniu z drogą powiatową, ul. Zawiszy Czarnego w Lędzinach

 

Inwestor: Goodman Delta Logistics (Poland)

 

Generalny Wykonawca: Spec-Bruk sp. z o.o., s.k.

 

Podwykonawca kwalifikowany: Nowak-Mosty sp. z o.o.

 

Zakres zadania:

-Rozbiórka istniejącego wiaduktu

-budowa nowego wiaduktu o konstrukcji ustroju nośnego z belek prefabrykowanych typu T.

 

Parametry techniczne obiektu:

Ustrój nośny czteroprzęsłowy wolnopodparty,  z typowych belek prefabrykowanych strunobetonowych typu T 18

  • Długość całkowita ustroju nośnego: 55,03 m
  • Rozpiętość teoretyczna: 9,05+18,21+18,28+8,89 m
  • Szerokość całkowita: 11,68 m
  • Powierzchnia konstrukcji nośnej (w osiach dylatacji): 642,75 m2
  • Wysokość konstrukcyjna: 0,99 m
  • Skrajnia pod obiektem / Prześwit pionowy (min): 5,09 m
  • Kąt skosu: 90,0 stopni

Wiadukt zlokalizowany został w miejscowości Lędziny w ciągu ulicy Zawiszy Czarnego

klasa obciążenia „B” wg PN-85/S-10030

 

Przeszkoda : droga krajowa S1 km 559+260

 

Termin realizacji: 18.04.2018 r. – 28.09.2018 r.

1d-Ledziny
2d-Ledziny
3d-Ledziny
4d-Ledziny
2c-Ledziny
1a-Ledziny
2-Ledziny
1b-Ledziny
3c-Ledziny
2a-Ledziny
1-Ledziny