Realizacja: Krapkowice

Nazwa zadania:  Przebudowa mostu kolejowego na rzece Odrze – projektuj i buduj.

 

Zamawiający:  Gmina Krapkowice

 

Generalny Wykonawca: Nowak-Mosty Sp. z o.o.

 

Parametry techniczne obiektu:

Konstrukcja kratowa z jazdą górą, pomost płyta zespolona. Przęsło piąte – sklepienie ceglane.

Długość całkowita  Lc                   – 203,35

Rozpiętość  Lt                                – 26,8 + 52,31 + 52,22 + 52,38 +11,30 m

Szerokość wiaduktu b                    – 12,74 m

Wysokość konstrukcyjna h             – 5,59 m

 

Przeszkoda: rzeka Odra

 

Obiekt zlokalizowany jest w ciągu dawnej linii kolejowej nr 306 Gogolin – Prudnik km 5,074

 

Parametry techniczne drogi :

Długość całkowita:                      0,980 km

Kategoria drogi:                           gminna

Klasa drogi:                                        L

Kategoria ruchu:                              KR2

Prędkość projektowa:               Vp=40km/h

 

Zakres zadania:

– wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz mapami do celów projektowych i uzyskanie pozwolenia na budowę.

– przebudowa starego mostu kolejowego na Odrze z dostosowaniem do ruchu samochodowego i pieszo – rowerowego – zmiana sposobu użytkowania mostu i nasypu kolejowego

– poszerzenie dawnych nasypów kolejowych

– wykonanie dojazdów do przebudowywanego mostu jako drogi jednojezdniowej dwupasmowej, z chodnikiem dla pieszych i ścieżką rowerową

– włączenie nowej drogi do układu drogowego miasta poprzez wykonanie skrzyżowań z ul. Jana Kilińskiego i ul. Kolejową

– wykonanie nowego energooszczędnego oświetlenia mostu i nowych dróg dojazdowych

– przebudowa kolizji

– wykonanie odwodnienia drogi

 

Termin realizacji: 04.09.2018r.  – 31.03.2021r.    

                     

1-Krapkowice
2-Krapkowice
3-Krapkowice
4-Krapkowice
5-Krapkowice