Realizacja: Katowice

Nazwa zadania: Naprawa odwodnienia i rektyfikacja łożysk wiaduktów kolejowych linii kolejowej nr 1 Warszawa – Katowice.

 

Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu

 

Generalny Wykonawca: Nowak-Mosty Sp. z o.o.

 

Parametry techniczne obiektów:

Długość całkowita: Lc = 36,04 m i Lc = 28,10

Rozpiętość teoretyczna: Lt = 6,40 + 2 x 11,20 + 6,40 m i Lt = 5,45 + 2 x 8,20 + 5,45 m

Szerokość całkowita: B = 60,41 m i B = 68,02 m

Kategoria linii: magistralna, zelektryfikowana

Konstrukcja: blachownica nitowana z pomostem z blach nieckowych, oparta na stalowych słupach – wahaczach i przyczółkach masywnych.

 

Zakres mostowy zadania:                          

  1. Naprawa odwodnienia i rektyfikacja łożysk wiaduktu w km 318,591 linii kolejowej nr 1 Warszawa – Katowice nad ul. Św. Jana w Katowicach.
  1. Naprawa odwodnienia i rektyfikacja łożysk wiaduktu w km 318,077 linii kolejowej nr 1 Warszawa – Katowice nad ul. Św. Jana w Katowicach.

 

Termin realizacji: 22.08.2016r.  – 30.12.2016r.

7-Katowice
6-Katowice
5-Katowice
3-Katowice
1-Katowice
4-Katowice
2-Katowice