Realizacja: Jarosław, Przemyśl

Nazwa zadania: Wykonanie robót budowlanych w stacjach Jarosław i Przemyśl  oraz na szlakach Żurawica – Przemyśl i Przemyśl – Hurko w ramach zadania: „Modernizacja linii kolejowych nr 91 Kraków Główny – Medyka i nr 92 Przemyśl – Medyka, odcinek Rzeszów – granica państwa”.

 

Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji

 

Generalny Wykonawca: Świetelsky Rail Polska Sp. z o.o.

 

Podwykonawca Kwalifikowany: Nowak-Mosty Sp. z o.o.

 

Zakres mostowy zadania:                          

  1. Remont obiektu w km 209,100 – wiadukt masywny.
  1. Remont obiektu w km 209,365 – przejście pod torami.
  1. Remont obiektu w km 245,755 – wiadukt.
  1. Remont obiektu w km 244,408 – przejście pod torami.

 

Główny zakres robót na obiektach mostowych:

Zabezpieczenie ściankami szczelnymi, wykonanie stref przejściowych, naprawa konstrukcji – czyszczenie/ iniekcja/ reprofilacja/ torkret, zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji, nowe izolacje, wymiana dylatacji, odwodnienie za przyczółkami, zabudowa wind dla niepełnosprawnych

 

Termin realizacji: 30.09.2015r.  – 06.06.2016r.

Jaroslaw-Przemysl-22
Jaroslaw-Przemysl-21
Jaroslaw-Przemysl-20
Jaroslaw-Przemysl-18
Jaroslaw-Przemysl-16
Jaroslaw-Przemysl-14
Jaroslaw-Przemysl-12
Jaroslaw-Przemysl-10
Jaroslaw-Przemysl-8
Jaroslaw-Przemysl-6
Jaroslaw-Przemysl-4
Jaroslaw-Przemysl-2
Jaroslaw-Przemysl-17
Jaroslaw-Przemysl-15
Jaroslaw-Przemysl-13
Jaroslaw-Przemysl-11
Jaroslaw-Przemysl-9
Jaroslaw-Przemysl-7
Jaroslaw-Przemysl-5
Jaroslaw-Przemysl-3
Jaroslaw-Przemysl-1