Realizacja: Janowice

Nazwa zadania: Modernizacja linii kolejowej nr 274 Wrocław – Zgorzelec na odcinku Wrocław – Jelenia Góra / Tor 1 szlak Marciszów – Janowice Wielkie. Przebudowa peronu na stacji w m. Janowice Wielkie.

 

Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji

 

Zamawiający: Zakład Mostowy Władysław Nowak

 

Podwykonawca: Nowak-Mosty Sp. z o.o.

 

Zakres zadania:

  1. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego peronu nr 2 w miejscowości Janowice Wielkie.

 

Zasadnicze roboty budowalne:

– rozbiórka istniejącego peronu h = 0,25 m i l = 290,00 m

– budowa nowego jednokrawędziowego peronu h = 0,55 m i l = 250,00 m

– budowa kanalizacji kablowej 4Ø110 wraz ze studniami na całej długości peronu

– wykonanie ścieżek dotykowych TSI PRM

– wykonanie przejścia dla pieszych w poziomie szyn kat. E

 

 

Termin realizacji: 21.01.2016r. – 26.08.2016r.

Janowice-14
Janowice-13
Janowice-12
Janowice-11
Janowice-9
Janowice-7
Janowice-4
Janowice-1
Janowice-10
Janowice-8
Janowice-6
Janowice-2
Janowice-3