Realizacja: Gosławice

Nazwa zadania: Przebudowa dwóch mostów w ciągu drogi powiatowej nr 3925E w m. Gosławice.

 

Inwestor: Powiat Radomszczański

 

Generalny Wykonawca: Nowak-Mosty Sp. z o.o.

 

Parametry techniczne  obiektów:    

 

Most w km 9+722

Klasa obciążenia „A”

Klasa drogi: L

Długość całkowita; Lc = 12,9m

Rozpiętość teoretyczna przęsła: Lt = 5,25 m

Światło poziome pod obiektem 4,60 m

Światło pionowe pod obiektem: 1,7 m

 

Most w km 9+978

Klasa obciążenia „A”

Klasa drogi: L

Długość całkowita: Lc = 12,3 m

Rozpiętość teoretyczna przęsła: Lt = 4,65 m

Światło poziome pod obiektem 4,00 m

Światło pionowe pod obiektem

 

Zakres zadania:

  1. Całkowita rozbiórka obiektów.
  2. Wykonanie konstrukcji żelbetowej obiektów.
  3. Wykonanie płyt przejściowych,
  4. Wykonanie kap chodnikowych.
  5. Wykonanie izolacji płyty pomosty i kap chodnikowych.
  6. Ułożenie nawierzchni jezdni na obiektach i dojazdach wraz z wykonaniem urządzeń dylatacyjnych.
  7. Montaż wyposażenia obiektów.

Obiekty inżynierskie zlokalizowane są w ciągu drogi powiatowej nr 3925E w m. Gosławice w km 9+722 i 9+978.

 

Termin realizacji: 3.08.2017 – 29.09.2017r.

1a-Goslawice
2a-Goslawice
3a-Goslawice
4a-Goslawice
1-Goslawice
5a-Goslawice
2-Goslawice