Realizacja: Gogolin

Nazwa zadania: Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Etap II.

Zadanie 5. Budowa obwodnicy m. Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 na odcinku od km 20+846,46 do km 27+010,10

 

Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

 

Generalny Wykonawca: DROG -BUD Sp. z o.o. Częstochowa

 

Podwykonawca Kwalifikowany:  Nowak-Mosty Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza

 

Zakres  mostowy zadania:

– budowa wiaduktu drogowego w ciągu DW 423 nad ul. Malińską (DW 424)

– budowa konstrukcji oporowej z gruntu zbrojonego typu „freyssisoil”

 

Parametry techniczne obiektów:

 1. Wiadukt monolityczny o konstrukcji ramowej otwartej dołem wraz z murem oporowym z gruntu zbrojonego od strony północno-wschodniej, zamiast skrzydła monolitycznego usytuowanego równolegle do osi projektowanej drogi, w celu ograniczenia zajętości terenu w pobliżu istniejących zabudowań.
 • rozpiętość teoretyczna w osiach podpór: 19,3 m
 • szerokość całkowita przekroju poprzecznego: 16,5 m
 • światło poziome: 18,0 m
 • światło pionowe: 4,6 m
 • wysokość konstrukcji nośnej: od 0,96 do 1,10 m
 • kąt skrzyżowania z przeszkodą: ~ 83,0°
 • klasa obciążenia: A , pojazd klasy STANAG 150

 

Mur oporowy z gruntu zbrojonego  typu „freyssisoil”

 • długość 190.0 m
 • wysokości od ok. 7,50 do 3,00 m.

Przeszkoda: ul. Malińska (DW 424)

 

 1. Ściana oporowa z gruntu zbrojonego

Konstrukcja oporowa typu „freyssisoil” o następujących parametrach:

 • wysokość konstrukcji oporowej: ok. 6,35 m
 • długość konstrukcji oporowej: 30,00 m
 • klasa obciążenia: A

Przeszkoda :- Konstrukcja oporowa umożliwia przeprowadzenie nowoprojektowanej drogi gminnej po istniejącej skarpie głębokiego jaru z bocznicą kolejową.

 

Termin realizacji: 09.02 – 31.12.2018

1b-Gogolin
2b-Gogolin
1a-Gogolin
2a-Gogolin
4a-Gogolin
2-Gogolin
4-Gogolin
3a-Gogolin
1-Gogolin
3-Gogolin
5-Gogolin