Realizacja: Dobieszowice

Nazwa zadania: „Przebudowa mostu drogowego nad suchodołem w ciągu drogi powiatowej nr 4769 S (ul. Mickiewicza) w Dobieszowicach, gmina Bobrowniki” – buduj.

 

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku

 

Generalny Wykonawca: Nowak-Mosty Sp. z o.o.

 

Parametry techniczne nowego obiektu:

Konstrukcja:  ustrój nośny płytowy, schemat statyczny rama otwarta

Długość całkowita: L = 30,2m

Rozpiętość teoretyczna: Lt = 14,2m

Szerokość całkowita obiektu – b = 13,70m

Klasa obciążenia „A” wg PN-85/S-10030

 

Zakres zadania:

  1. Budowa tymczasowej kładki umożliwiającej ruch pieszo-rowerowy.
  2. Przełożenie kanalizacji sanitarnej na obiekt tymczasowy
  3. Rozbiórka istniejącego obiektu,
  4. Budowa nowego obiektu wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu,
  5. Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków opadowych przed ich wyprowadzeniem do suchodołu,
  6. Umocnienie brzegów i koryta wąwozu w obrębie nowego obiektu,
  7. Przełożenie kanalizacji sanitarnej na nowy obiekt,
  8. Rozbiórka kładki tymczasowej, wykonanie schodów skarpowych,
  9. Uporządkowanie przyległego terenu i przywrócenie do stanu pierwotnego, rekultywacja terenów zielonych.

 

Obiekt inżynierski zlokalizowany jest nad suchodołem w ciągu drogi powiatowej nr 4769 S (ul. Mickiewicza) w Dobieszowicach, gmina Bobrowniki

 

Termin realizacji: wrzesień 2017 – grudzień 2017.

1c-Dobieszowice
2c-Dobieszowice
3c-Dobieszowice
4c-Dobieszowice
1b-Dobieszowice
1a-Dobieszowice
3a-Dobieszowice
1-Dobieszowice
3-Dobieszowice
5c-Dobieszowice
2b-Dobieszowice
2a-Dobieszowice
4a-Dobieszowice
2-Dobieszowice