Realizacja: Dąbrowa Górnicza – Pogoria III i IV

Nazwa zadania:  Budowa przejścia podziemnego pod torami przy zbiorniku Pogoria III w Dąbrowie Górniczej.

 

Zamawiający:  Gmina Dąbrowa Górnicza

 

Generalny Wykonawca: Kons.: Nowak-Mosty/Complex Dąbrowa Górnicza

 

Przejście podziemne pod torami linii 183” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych w rejonie ul Malinowe Górki przy zbiorniku Pogoria III”:

 

Parametry techniczne obiektu:

Konstrukcja nośna: rama żelbetowa zamknięta

Długość całkowita  Lc                   – 6,10 m

Szerokość pod torami                  – 14,0 m

Szerokość w świetle przejścia    –  5,0 m

Wysokość w świetle                     – 3,04 m

 

Obiekt zlokalizowany jest pomiędzy zbiornikami Pogorią  III i Pogoria IV  w Dąbrowie Górniczej pod linią kolejową Nr 183.

 

Zakres zadania:

– Organizacja ruchu kolejowego

– Rozbiórka nawierzchni kolejowej wraz z późniejszą odbudową

– Budowa przejścia podziemnego w formie ramy żelbetowej, monolitycznej

– Przebudowa sieci wodociągowej

– Przebudowa sieci teletechnicznej

– Budowa kanalizacji deszczowej

– Budowa oświetlenia przejścia wraz z linią zasilającą

– Budowa ciągów pieszo – rowerowych

 

Termin realizacji: 29.10.2018 r.- 31.05.2018 r.

1e-Pogoria
1d-Pogoria
2d-Pogoria
3d-Pogoria
1c-Pogoria
3c-Pogoria
5c-Pogoria
2b-Pogoria
4b-Pogoria
6b-Pogoria
8b-Pogoria
10b-Pogoria
12b-Pogoria
2a-Pogoria
4a-Pogoria
1-Pogoria
2c-Pogoria
4c-Pogoria
1b-Pogoria
3b-Pogoria
5b-Pogoria
7b-Pogoria
9b-Pogoria
11b-Pogoria
1a-Pogoria
3a-Pogoria
5a-Pogoria
2-Pogoria