Realizacja: Częstochowa

Nazwa zadania: Budowa mostu nad rzeką Kucelinką w ul. Legionów w Częstochowie

 

Inwestor: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie.

 

Generalny Wykonawca: Konsorcjum:  Nowak-Mosty/ Drog-bud Sp. z o.o.

 

Parametry techniczne obiektu :

Konstrukcja:  jednoprzęsłowa, łuk żelbetowy ze stalowymi wieszakami z pomostem belkowo-płytowym

ze sprężonymi belkami ściągów

Długość całkowita: Lc = 34,32 m

Rozpiętość teoretyczna: Lt = 22,32 m

Szerokość całkowita: B = 17,38 m

Przeszkoda: rzeka Kucelinka

Klasa obciążenia: A wg. PN-85/S-10030

 

Zakres zadania:                              

 1. Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruch.
 2. Zabezpieczenie istniejących urządzeń obcych ( kable energetyczne).
 3. Rozbiórka istniejącego mostu wraz z podporami.
 4. Wykonanie żelbetowych pali wielkośrednicowych.
 5. Wykonanie żelbetowych przyczółków wraz ze skrzydłami.
 6. Wykonanie nowej konstrukcji przęsła mostu.
 7. Wykonanie przyłącza odwodnienia do istniejącej kanalizacji.
 8. Wykonanie studni telekomunikacyjnych.
 9. Odtworzenie rozebranych latarni ulicznych.
 10. Wykonanie nawierzchni chodników i jezdni w rejonie obiektu. Wykonanie umocnienia dna koryta rzeki oraz skarp.
 11. Wykonanie elementów habitatowych w korycie rzeki.

 

Obiekt inżynierski zlokalizowany jest w ciągu drogi powiatowej na terenie miasta Częstochowa.

 

Termin realizacji:  31.05. – 17.11.2017r.

Czestochowa-1e
Czestochowa-1e
Czestochowa-1d
Czestochowa-2d
Czestochowa-3c
Czestochowa-1b
Czestochowa-3b
Czestochowa-4b
Czestochowa-1
Czestochowa-1c
Czestochowa-2c
Czestochowa-4c
Czestochowa-2b
Czestochowa-1a
Czestochowa-2