Realizacja: Częstochowa – DK1

Nazwa zadania:  Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie – projektuj i buduj.

 

Zamawiający:  Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie.

 

Generalny Wykonawca: Kons.: Drog-Bud Sp. z o.o., Firesta – Fiser,  Nowak-Mosty Sp. z o.o.

 

Parametry techniczne drogi DK 1 :

Klasa techniczna – GP

Kategoria ruchu –  KR7

Prędkość projektowa – 70km/h

 

Zakres zadania:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy Alei Wojska Polskiego w Częstochowie. Przedsięwzięcie obejmuje odcinek Alei Wojska Polskiego o długości ok. 5,5 km od węzła z ul. Jana Pawła ( bez węzła) do skrzyżowania z ul. Rakowską ( z węzłem):

 •  przebudowa odcinka DK 1 o nawierzchni bitumicznej
 •  przebudowa skrzyżowań oraz węzłów w ciągu DK 1 w tym budowa skrzyżowań bezkolizyjnych: DK 1 z ul. Legionów, i DK 1 z ul. Krakowską, ul. Rejtana
 •  przebudowa obiektów mostowych w ciągu DK 1
 •  budowa rond
 •  przebudowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych, zatok autobusowych, zjazdów do posesji
 •  przebudowa systemu odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy
 •  przebudowa systemu oświetlenia drogi
 •  budowa urządzeń ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne, zieleń
 •  przebudowa kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i naziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, sieci ciepłowniczej, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych
 •  budowa kanału technologicznego spełniającego funkcje kanalizacji telekomunikacyjnej oraz kanalizacji na potrzeby infrastruktury drogowej

 

Zakres mostowy zadania:

 •  wiadukty nad ul. Wesołą – rozbiórka i budowa 2 nowych obiektów o kl. nośności A
 •  wiadukty nad ul. Papierową – rozbiórka i budowa wiaduktu ramowego o kl. nośności A
 •  estakada nad ul. Legionów, budowa nowego obiektu o kl. nośności A
 •  wiadukty nad bocznicą kolejową – rewitalizacja 2 obiektów mostowych
 •  kładka nad rzeką Wartą – przebudowa obiektu
 •  mosty nad rzeką Wartą – rozbiórka, wybudowanie estakady z przęsłem nad rzeką Wartą
 •  mosty nad rzeką Wartą – budowa 2 mostów w ciągu drogi dojazdowej
 •  kładka nad terenem PKP – rewitalizacja
 •  kładka przy ul. Stromej – przebudowa
 •  kładka przy ul. Prostej – przebudowa
 •  kładka przy ul. Sieroszewskiego – rewitalizacja
 •  estakada nad al. Pokoju – rozbiórka i budowa nowego obiektu o kl. nośności A
 •  kładka przy ul. Okrzei – przebudowa
 •  kładka przy ul. Mireckiego – rozbiórka i budowa nowej kładki
 •  wiadukty nad ul. Rakowską – rewitalizacja

 

Termin realizacji: 27.09.18r.  – 30.10.2020r.                          .

Budowa_przykladowa