Realizacja: Czarnowąsy

Nazwa zadania: „Budowa Obwodnicy miejscowości Czarnowąsy połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opole etap I i etap II”.

 

Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

 

Generalny Wykonawca: „DROG-BUD” Sp. z o.o.

 

Podwykonawca Kwalifikowany: Nowak-Mosty Sp. z o.o.

 

Zakres mostowy zadania:                          

 

  1. Budowa przejazdu gospodarczego – PG-01 – nad drogą do Śluzy Wróblin, żelbetowy, Lt = 12,00 m, Lc = 37,50 m.
  1. Budowa mostu drogowego – MD-02- nad rzeką Mała Panew, łuk, Lt = 130,00 m, Lc = 166,00 m.
  1. Budowa wiaduktu drogowego – WD-04 – nad zelektryfikowaną linią kolejową nr 277 i bocznicą kolejową, łuk, Lt = 2 x 91,00 m, Lc = 210,28 m.
  1. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu drogowego – WD-06 – nad zelektryfikowaną linią kolejową nr 277, belki typu Kujan NG, Lt = 21,00 m.
  1. Budowa wiaduktu drogowego – WD-07 – nad ulicą Boczną , żelbetowy sprężony, Lt = 2 x 28,00 m, Lc = 86,66 m.
  1. Budowa murów oporowych – długość całkowita ok. 73 m , wysokość 0,2 m – 8,2 m.

 

Branże towarzyszące robotom mostowym:

  1. Przebudowa sieci trakcyjnej – 1,065 km.
  2. Przebudowa linii potrzeb nietrakcyjnych– 0,27 km.
  3. Przebudowa linii i sieci nN – 64 mb.

 

Obiekty inżynierskie zlokalizowane są w ciągu drogi o długości 5,3 km klasy G i kategorii ruchu KR-6.

 

Termin realizacji: 29.03.2016r. – 15.09.2017r.

 

OBIEKTY REALIZOWANE W RAMACH KONTRAKTU:

Film z realizacji

PG-01-0c

Budowa przejazdu gospodarczego – PG-01

MD-02-0c

Budowa mostu drogowego – MD-02

WD-04-0f

Budowa wiaduktu drogowego – WD-04

WD-06-0e

Budowa nowego wiaduktu drogowego – WD-06

WD-07-0c

Budowa wiaduktu drogowego – WD-07