Realizacja: Bytom

Nazwa zadania:  Budowa kładki dla pieszych w Bytomiu.

 

Inwestor:  Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu.

 

Zamawiający:  Gijo Sp. z o.o..

 

Podwykonawca Kwalifikowany: Nowak-Mosty Sp. z o.o.

 

„Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Rozbarku – III -część 1 postępowania – Promenada i oświetlenie – Kładka na d ul. Siemianowicką w Bytomiu”

 

Parametry techniczne obiektu:

Konstrukcja nośna: belkowa, jednoprzęsłowa, zespolona – stalowo – żelbetowa

Długość całkowita  Lc                   – 38,6 m

Szerokość całkowita                      –  4,0 m

Szerokość użytkowa                       – 3,5 m

Obiekt zlokalizowany nad ul. Siemianowicką w Bytomiu.

 

Zakres zadania:

– organizacja ruchu kołowego

– budowa przyczółków z koszy gabionowych zwieńczonych oczepem żelbetowym

– wytworzenie i montaż konstrukcji stalowej kładki

– wykonanie zespolonej płyty żelbetowej

– wykonanie nawierzchni z żywic

– montaż balustrad

– umocnienie skarp i stożków płytami ażurowymi.

 

Termin realizacji: 21.08.2018 – 25.11.2018 r.

1a-Bytom
2a-Bytom
3a-Bytom
1-Bytom
3-Bytom
4-Bytom
2-Bytom
5-Bytom