Realizacja: Brzegi Dolne

Nazwa zadania:  Zaprojektowanie i budowa mostu przez potok bez nazwy miejscowości Brzegi Dolne, w ciągu drogi krajowej nr 84 Sanok – Krościenko – Granica Państwa w km 42+432 wraz z przebudową dojazdów, wykonaniem regulacji koryta potoku, przebudową istniejących sieci uzbrojenia terenu kolidujących z planowanym zadaniem inwestycyjnym.

 

Inwestor: GDDKiA, Oddział Rzeszów

 

Generalny Wykonawca: Nowak-Mosty Sp. z o.o.

 

Zakres zadania:

 

PRZEBUDWA ODCINKA DROGI NA DOJAZDACH

Parametry techniczne drogi:

 • długość całkowita przebudowywanego odcinka 123,0 m
 • szerokość jezdni 2×3,5 m,
 • poszerzenie jezdni na łuku 2×0,30 m,
 • kategoria ruchu KR 3,
 • klasa techniczna drogi G,
 • łuk pionowy R=1500,0 m,
 • łuk poziomy R=150,0 m.

 

PRZEBUDOWA OBIEKTU

Wiadukt żelbetowy, jednoprzęsłowy ramowy posadowiony pośrednio

Parametry techniczne  obiektu:

 • długość całkowita 8,35 m
 • rozpiętość teoretyczna 5,50m,
 • szerokość jezdni 2×3,80=7,6m,
 • szerokość chodnika 2×1,50 m,
 • szerokość całkowita 14,20 m,
 • światło poziome 5,0m,

Obiekt inżynierski zlokalizowany został w Brzegach Dolnych w ciągu drogi krajowej nr 84,

klasa drogi G, klasa obciążenia „A” wg PN-85/S-10030

 

Termin realizacji: 05.01.2018 r. – 30.09.2018 r.

1d-Brzegi_Dolne
2d-Brzegi_Dolne
3d-Brzegi_Dolne
4d-Brzegi_Dolne
1c-Brzegi_Dolne
3c-Brzegi_Dolne
1b-Brzegi_Dolne
2a-Brzegi_Dolne
5d-Brzegi_Dolne
2c-Brzegi_Dolne
1a-Brzegi_Dolne
2
1