REALIZACJE

0m-Lubien
Budowa drogi ekspresowej S-7 Kraków – Rabka Zdrój na odcinku Lubień – Naprawa od km ok. 713+580 do km ok. 721+170.
Budowa_przykladowa
Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie – projektuj i buduj.
0-Krapkowice
Przebudowa mostu kolejowego na rzece Odrze – projektuj i buduj.
0ax-Czarnowasy
Budowa Obwodnicy miejscowości Czarnowąsy połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opole etap I i etap II.
0d-linia_kolejowa_nr_062
Przebudowa linii kolejowej nr 062 na stacjach D.G. Wschodnia i D.G. Strzemieszyce oraz szlaku D.G. Wschodnia – D.G. Strzemieszyce.
0_1g-Myszkow
Przebudowa wiaduktu drogowego nad torami linii kolejowych nr 1 i 4 ( CMK ) w m. Myszków – buduj.
0a-linia_kolejowa_nr_097
Prace na odcinku linii kolejowej nr 97 Skawina – Sucha Beskidzka.
0-Sekowa
Przebudowa mostu drogowego w m. Sękowa – projektuj i buduj.
0e-Pogoria
Budowa przejścia podziemnego pod torami przy zbiorniku Pogoria III w Dąbrowie Górniczej.
0g-Ptaszkowa
Przebudowa wiaduktu kolejowego w Ptaszkowej – buduj.
0-Podleze
Budowa zachodniej obwodnicy Podłęża – projektuj i buduj.
0c-Warszawa
Modernizacja wiaduktu kolejowego bocznicy Elektrowni Siekierki – projektuj i buduj.
0-Zawada
Przebudowa mostu drogowego na rzece Warcie w m. Zawada – buduj.
0-Krakow-LK100
Przebudowa wiaduktu nad ul. Armii Krajowej w Krakowie w km 2,303 linii kolejowej nr 100 – projektuj i buduj.
0g-Rudy
Budowa mostu nad rzeką Ruda w ciągu DW 919 w m. Rudy.
0c-Wieliczka
Kompleksowe wykonanie wiaduktu nad drogą krajową DK 94 wraz z wyposażeniem w zakresie km od 0+150 do 0+306.
Kocury-0f
Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Etap II. Zadanie 6. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Kocury – Dobrodzień od km 12+715,00 do km 15+564,17.
0e-Myslina
Budowa obwodnicy m. Myślina w ciągu drogi krajowej nr 46.
0-czestochowa-DK1
Rozbudowa DK-46 na terenie m. Częstochowa- projektuj i buduj.
0a-Tychy
Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w m. Tychy – obiekty inżynieryjne.
0b-Toszek
Budowa obiektu w km 1,811 w ciągu linii 153 w zakresie przyczółków wraz z zasypkami oraz strefami przejściowymi.
0-linia_kolejowa_nr_292
Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 – zakres mostowy – projektuj i buduj.
0b-Gogolin
Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Etap II.
Zadanie 5. Budowa obwodnicy m. Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 na odcinku od km 20+846,46 do km 27+010,10.
0c-linia_kolejowa_nr_171
Wykonanie rewitalizacji linii kolejowej nr 171 na odcinku posterunek odgałęźny Kozioł-posterunek bocznicowy Juliusz w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ”Prace na południowo-wschodniej obwodnicy GOP wraz z przyległymi odcinkami.
0d-Ledziny
Budowa węzła drogowego Olszyce, w ciągu drogi krajowej S1 na skrzyżowaniu z drogą powiatową, ul. Zawiszy Czarnego w Lędzinach.
0c-Raclawice-Slaskie
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 wraz z budową mostu od km 5+954 do km 6+950 w m. Racławice Śląskie.
0e-Wisla
Przebudowa mostu kolejowego w km 12,461 linii Goleszów – Wisła nad rzeką Wisłą – projektuj i buduj.
0c-Lichynia
Przebudowa mostu JNI 30004469 w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice – Leśnica – Zalesie Śląskie w miejscowości Lichynia ul. Daszyńskiego.
0e-Szczyglice
Budowa mostu na rzece Rudawa w miejscowości Szczyglice.
0-Wozniki
Budowa obwodnicy Woźnik.
0-Zarki
Przebudowa drogi wojewódzkiej DW 793.
0b-Ustrzyki_Dolne
Remont mostu w ciągu DK 84 w m. Ustrzyki Dolne – buduj.
0d-Brzegi_Dolne
Budowa mostu w ciągu DK 84 w m. Brzegi Dolne – projektuj i buduj.
0c-Nadlesnictwo-Lubaczow
Przebudowa przepustów na mostki w Nadleśnictwie Lubaczów – projektuj i buduj.
0-Olkusz
Przebudowa kładki dla pieszych nad torami PKP PLK i PKP LHS w m. Olkusz – buduj.
0d-Tomaszow_Mazowiecki
Budowa kładek pieszo – rowerowych w Parku Bulwary – buduj.
0a-Wroblew
Rozbiórka istniejącego mostu i budowa przepustu na rowie R-A w ciągu drogi krajowej nr 12 w m. Wróblew.
0-Park-Zielona
Przebudowa kładek dla pieszych – Dąbrowa Górnicza – Park Zielona.
Czestochowa-0e
Budowa mostu nad rzeką Kucelinką w ul. Legionów w Częstochowie.
Gliwice-0b
Przebudowa wiaduktu kolejowego linii 137, km. 23.126 – projektuj i buduj.
0h-Nedza
Budowa nowego wiaduktu nad zelektryfikowanymi torami PKP w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w miejscowości Nędza.
0-Kostow
Remont mostu w ciągu DK 11 w m. Kostów – buduj.
0c-Sosnowiec
Modernizacja infrastruktury autobusowo – tramwajowej na terenie Sosnowca – budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych.
0a-Bytom
Budowa kładki dla pieszych w Bytomiu.
Lodz-0c
Przebudowa wiaduktu kolejowego w km 8,957 linii Łódź Widzew – Kutno nad ul. Łagiewnicką w Łodzi – buduj.
0a-Sedziszow
Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 0188T wraz z dojazdami w m. Sędziszów – buduj.
0a-Goslawice
Przebudowa dwóch mostów w ciągu drogi powiatowej nr 3925E w m. Gosławice.
0b-Ruda-Kochlowice
Remont wiaduktu kolejowego stalowego w km 7,345 linii nr 141 w Rudzie Kochłowicach nad ul. Tunkla – projektuj i buduj.
0c-Dobieszowice
Przebudowa mostu drogowego nad suchodołem w ciągu drogi powiatowej nr 4769 S (ul. Mickiewicza) w Dobieszowicach, gmina Bobrowniki – buduj.
0b-Myszkow
Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego mostu oraz kładki pieszo – rowerowej w ciągu ul. Gruchla w Myszkowie nad rzeką Potok Parkoszowicki – buduj.
0a-Skrzyszow
Remont mostu w ciągu drogi gminnej „Do Kruku” 200594Kw km 0+024 w miejscowości Skrzyszów – buduj.
0b-Tarnowskie-Gory2
Remont przepustu drogowego w ciągu ulicy Kościelnej w Tarnowskich Górach – buduj.
Dabrowa-Gornicza-0
Remont wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Ujejskiej nad DK-1 (S-1) w Dąbrowie Górniczej.
Komancza-0c
Wykonanie robót budowlanych na obiektach inżynieryjnych w ciągu linii nr 107 Nowy Zagórz – Łupków.
0a-Zawadzkie
Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 426 na odcinku Piotrówka – Zawadzkie od km 0+188 do km 7+896.
0-Katowice
Naprawa odwodnienia i rektyfikacja łożysk wiaduktów kolejowych linii kolejowej nr 1 Warszawa – Katowice.
0-Opole
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacja na jej podstawie robót budowlanych polegających na remoncie mostu w km 3,220 na linii kolejowej nr 287 relacji Opole Zachodnie – Nysa.
0-Janowice
Modernizacja linii kolejowej nr 274 Wrocław – Zgorzelec na odcinku Wrocław – Jelenia Góra / Tor 1 szlak Marciszów – Janowice Wielkie. Przebudowa peronu na stacji w m. Janowice Wielkie.
0-Marciszow
Modernizacja linii kolejowej nr 274 Wrocław – Zgorzelec na odcinku Wrocław – Jelenia Góra / Tor 1 szlak Marciszów – Janowice Wielkie. Remont mostów w m. Marciszów.
Tarnowskie-Gory-0
Rozbiórka wiaduktu kolejowego linii 131, km. 33.780 / dojazd do nieczynnej bocznicy Fabryki Maszyn i Urządzeń „TAGOR” w Tarnowskich Górach / – projektuj i buduj.
0-Jaroslaw-Przemysl
Wykonanie robót budowlanych w stacjach Jarosław i Przemyśl  oraz na szlakach Żurawica – Przemyśl i Przemyśl – Hurko.
0-Pszczyna-Bierun
Wzmocnienie podtorza na linii nr 139 Katowice – Zwardoń, w torze nr 1 i 2, w km 14,289÷48,370 w wybranych lokalizacjach wraz z robotami towarzyszącymi.
0-Skawina
Przebudowa mostu nad kanałem Łączańskim w Zelczynie, w km 0+400 drogi powiatowej nr 2178K Ochodza – Skawina.