PROJEKT 5

Projekt Nr 5

Nazwa zadania: Budowa peronu na stacji Opoczno Południe i dostosowanie istniejącego obiektu inżynieryjnego w km 92,720 do pełnienia funkcji przejścia podziemnego dla pieszych.- w ramach zadania inwestycyjnego pn ”Modernizacja linii kolejowej nr 4 Centralna Magistrala Kolejowa” – projektuj i buduj

Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji, Oddział w Lublinie

Kierownik budowy: Władysław Nowak

Parametry techniczne nowych obiektów:

Długość całkowita: 300,0m
Wysokość: 0,76 m
Dojścia do peronów: 284,0 m
Kategoria linii: magistralna, zelektryfikowana – CMK

Zakres mostowo-torowy zadania:

1. Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych
2. Pozyskanie koniecznych uzgodnień oraz decyzji administracyjnych
3. Budowa peronu jednokrawędziowego o h=0,76m i długości 300,0 m
4. Budowa toru z szyn 49E1 0 długości 260m
5. Przebudowa i dostosowanie istniejącego mostu do pełnienia funkcji przejścia podziemnego dla pieszych o długości 69,0m wraz z budową koryta żelbetowego monolitycznego o długości 72,5m
6. Elektryfikacja toru nr 4 o długości 175,0m, przebudowa sieci trakcyjnej toru nr 4 na długości 973,0 m oraz regulacja sieci trakcyjnej na długości 1456,0m
7. Przebudowa przepustu o wym. 2,0×2,0x25,0m
8. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

Wartość projektu: ok 5,0 mln